BẾP ĐIỆN TỪ ĐÔI HỖN HỢP KOLBE IR222-01PLUS

9,650,000

Tên sản phẩm: Bếp điện từ đôi hỗn hợp
Mã hiệu sản phẩm: IR222-01PLUS
Hãng sản xuất: KOLBE GmbH (Germany)